Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Program grantowy "Aktywni na Ziemi Średzkiej"

W ramach programu grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej" wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu środków rzeczowych niezbędnych do realizacji projektu w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1000,00 PLN do 8000,00 PLN brutto wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

1. Pobudzenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do organizowania się i tworzenia inicjatyw społecznie użytecznych. 
2. Promocja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych. 
3. Poprawa standardów życia w gminie.
4. Rozwój przedsiębiorczości i kapitału społecznego na obszarach wiejskich.
5. Promocja dobrych praktyk związanych z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany dla organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, grup nieformalnych działających na obszarze gminy Środa Śląska. Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosków znajduje się na stronie internetowej www.srodaslaska.pl (poniżej)

Nabór wniosków projektowych trwa od dnia 11.04.2018 r. do dnia 9.05.2018 r. do godziny 15:00. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura Operatora Programu, Gmina Środa Śląska Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”.


Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska pokój 8B 
e-mail: fundusze@srodaslaska.pl lub promocja@srodaslaska.pl, tel. 71/3960777 lub tel. 71/3960767

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak