Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Dokument

Jednostka:
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Opis:

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu korzystania z usług

Biblioteki Publicznej w  Środzie Śląskiej

 

 

 

 

Regulamin korzystania z kafejki internetowej

Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej

 

 

 

Kafejka internetowa BP służy mieszkańcom, ułatwiając im kontakt z instytucjami publicznymi, podnosząc kulturę informatyczną użytkowników oraz stwarzając możliwość aktywacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych w szczególności Internetu.

 

 

§1

 

Warunkiem korzystania z kafejki internetowej jest posiadanie aktualnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej.

 

 

§2

 

1.Każda osoba korzystająca ma prawo do dwugodzinnego dostępu do stanowiska komputerowego.

2.Stanowiska komputerowe są monitorowane.

3.Dostęp do stanowiska komputerowego jest udzielany tylko osobom posiadającym kartę biblioteczną, która należy zostawić u bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy przy stanowisku komputerowym.

4.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość  obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy korzystającej ze stanowiska komputerowego. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

5.Pracownik BP upoważniony jest do zbierania, w celach statystycznych, danych dotyczących użytkownika: wieku, wykształcenia/ wykonywanego zajęcia, rodzaju usług i informacji stanowiących przedmiot jego zainteresowania.

6.W związku z ustawą z dnia 29.08. 1997 /Dz. U. 133 poz. 883/ o ochronie danych osobowych, korzystający z kafejki internetowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z korzystaniem ze sprzętu, które to dane są odnotowywane w rejestrze o którym mowa w § 2 pkt 2- mają oni prawo wglądu do tych danych oraz ich zmian.

 

 

 

 

§3

 

1.Pracownicy Biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron.

2.W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

 

 

§4

 

Każda osoba korzystająca z kafejki internetowej zobowiązana jest: a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, b) korzystać ze sprzętu stanowiącego wyposażenie kafejki zgodnie z udzielonymi wskazaniami, ochraniać go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

§5

 

W ramach dostępu do stanowiska komputerowego użytkownik może:

a)korzystać z dostępu do Internetu poprzez zainstalowane oprogramowanie (nie można instalować własnego),

b)zapisywać dane na własnej dyskietce, pendrive lub płycie,

c)jednorazowo (w ciągu jednego dnia) za zgodą pracownika Biblioteki Publicznej wydrukować max 3 stron,

d)skanować dokumenty.

 

 

§6

 

Zabrania się podłączania, rozłączania okablowania i osprzętu, instalacji i usuwania oprogramowania. W szczególności zaś:

a)wykonywania czynności naruszających prawo polskie, w tym prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,

b)uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych danych,

c)wykorzystania internetu do celów zarobkowych,

d)przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje.

 

 

§7

 

Biblioteka Publiczne nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie danych użytkownika i/lub zniszczenie nośnika i/lub danych spowodowanych działaniem oprogramowania, niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet itp. w szczególności zaś za dane pozostawione na stanowisku.

 

 

§8

 

Osoba korzystająca z kafejki internetowej BP ponosi odpowiedzialność (w tym również materialną) za działanie, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwerów w sieci Internet, wysyłanie spamu itp.) oraz za powstałe z jej winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

 

 

§9

 

Osoby korzystające z usług kafejki internetowej BP obowiązane są do respektowania powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, kultury osobistej oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy i informacji związanych z dostępem do usług oferowanych przez Bibliotekę Publiczną.

 

 

§ 10

 

Korzystając z kafejki internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

 

 

§ 11

 

Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Biblioteki.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2014r.

 

 

Dyrektor

Anna Kuszlik-Czajkowska

Data utworzenia:
12-04-2018
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Renata Warzych
dodano do BIP dnia 12-04-2018 11:49:06
rejestr zmian | Informacje...