Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

 

 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej składa się z 15 radnych, wybranych w wyborach samorządowych odbytych w dniu 21 października 2018 roku. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.


.