Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Dokument

Jednostka:
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Opis:
Wymagane dokumenty:

1. Dane do ustalenia zużycia wody.

2. Warunki zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym.

3.Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego (rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej).

4.Wniosek o zamontowanie /oplombowanie/ wodomierza odliczającego do pomiaru wody na cele podlewania ogrodu przydomowego.

5.Wniosek o wydzierżawienie stojaka hydrantowego z wodomierzem.

6.Zlecenie na odpłatny dowóz wody.

7.Wniosek o pomiar ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej.

8.Zlecenie na sprawdzenie wskazań wodomierza.

9.Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza.

Opłaty skarbowe:

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne:
Termin i sposób załatwienia sprawy:

14 dni

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków w gminie Środa Śląska.

Inne informacje:
Data utworzenia:
27-04-2018
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Dariusz Łącki
dodano do BIP dnia 27-04-2018 11:54:47
rejestr zmian | Informacje...

.